Løpende varslinger om vesentlige endringer

For at du skal stille forberedt enten du bor eller ferdes i områdene rundt våre regulerte magasiner, publiserer vi oppdaterte varslinger om alle relevante forhold. Varslingene omhandler i hovedsak isforhold, vannstand og vannføring i magasinene. I beredskapssituasjoner, eksempelvis ved flom, legger vi ut ekstraordinære varslinger, slik at du til enhver tid vil kunne holde deg oppdatert