Vassføring i Hoslemo

Vassføring Hoslemo: Frå snøsmeltinga startar til 15. oktober: 4 m3/s og 2 m3/s resten av året

Otra Kraft DA

Setesdalsvegen 3455
4748 Rysstad

Telefon: + 47 37 93 67 00
Epost: post@otrakraft.no