Vassføring i Heisel

Vassføring Heisel: Frå kulminasjonen av vårflaumen og fram til 31.08: 50m3/s

Otra Kraft DA

Setesdalsvegen 3455
4748 Rysstad

Telefon: + 47 37 93 67 00
Epost: post@otrakraft.no