Vassføring i Heisel

Vassføring Heisel: Frå kulminasjonen av vårflaumen og fram til 31.08: 50m3/s