Otteraanes brugseierforening vart stifta i 1900 og har ein lang historie bak seg. 

Medlemmene i foreninga er:

Otra Kraft DA

Å Energi Vannkraft AS

Skagerak Kraft AS

Hydro Rein AS

Oppgåva til reguleringsforeninga er å samle opp vatn til sine medlemmer som er kraftprodusentar i vassdraget, I vassdrag der det er meir enn ein kraftprodusent er det krav om at det skal vere reguleringsforening for å manøvrere vassdraget i samsvar med krav og ynskje frå medlemmene.

Forening har ingen eigne tilsette, men leiger kapasistet frå Otra Kraft DA.