Vassføring ut av Byglandsfjord dam

Vassføring Byglandsfjord: 15 m3/s heile året