Vassføring i Valle

Vassføring Valle: Vassføring 5 m3/s om sommaren og 2 m3/s om vinteren.