Vasstand i Hartevatn

Målinga syner vasstand i Hartevatn siste 14 dagar.

Manøvreringsvilkåra opererer med fylgjande vasstandgrenser:

  • HRV: 758,9 moh
  • LRV: 757 moh

Ved flaum skal ikkje vasstanden stige meir enn ved tilsvarande flaumstigning utan regulering.

Otra Kraft DA

Setesdalsvegen 3455
4748 Rysstad

Telefon: + 47 37 93 67 00
Epost: post@otrakraft.no