Otteraaens Brugseierforening har ikkje eigne tilsette. Dagleg leiar er leigd inn frå Otra Kraft DA. Det er ein avtale mellom Otteraaens Brugseierforeninge og Otra Kraft med administrativ fordeling av kostnadar for bruk av tilsette i Otra Kraft til oppgåver i Otteraaens Brugseierforening.