Fiskeanlegget på Syrtveit sel fiskar til grunneigarar for utsetjing. Dei tilsette ved fiskeanlegget kan hjelpe med søknad til Aust-Agder fylkeskommune.

Last ned søknadsskjema her (PDF, 144KB)

Syrtveit Fiskeanlegg på Evje har setjefisk av aure klar for levering på ettersommar/haust. Setjefisken kan settast ut i vatn og vassdrag som soknar til Tovdal-, Otra- og Mandalsvassdraget.

Tak kontakt og ting setjefisk som vert levert i august/september:

Bernt Olav Martisen: bernt.olav.martisen@ae.no / 99045351

All fisk er fettfinnemerket og veterinærgodkjent.