Fiskeanlegget på Syrtveit sel fiskar til grunneigarar for utsetjing. Dei tilsette ved fiskeanlegget kan hjelpe med søknad til  Agder fylkeskommune.

Last ned søknadsskjema her (PDF, 144KB)

Syrtveit Fiskeanlegg på Evje har setjefisk av aure klar for levering på ettersommar/haust. Setjefisken kan settast ut i vatn og vassdrag som soknar til Tovdal-, Otra- og Mandalsvassdraget.

Ta kontakt og ting setjefisk som vert levert i august/september:

Tharaldsen, Martha Eimstad, 
Martha.Eimstad.Tharaldsen@ae.no 
+4797963506

All fisk er fettfinnemerket og veterinærgodkjent.