Medlemene i Otteraaens Brugseierforening er:

  • Å Energi Vannkraft AS
  • Skargerak Kraft AS
  • Hydro Rein AS
  • Otra Kraft DA

I styret har vore samansett av fylgjande personar:

  • Erik Andersen (leder), Å Energi Vannkraft AS
  • Trygve Døble, Å Energi Fornybar Forvaltning AS
  • Richard Volhovd, Skagerak Kraft AS
  • Jan Helge Mårdalen, Hydro Rein AS