Brokke Sør 2013

Publisert:

Byggetid 2012-2013. Overføring av Lisle Myklevatn og Fjellskarå til Brokke kraftverk.