Breive pumpestasjon

Publisert:

Byggetid 1980-1981. 8 pumper lyfter vatnet frå Breivevatn til overføingstunell til Store Førsvatn og Vatnedalsmagasinet.

Otra Kraft DA

Setesdalsvegen 3455
4748 Rysstad

Telefon: + 47 37 93 67 00
Epost: post@otrakraft.no