Fyrste regulering i Hartevatn var ferdig i 1915. I 1981/1982 vart dammen forsterka med by oppstraums betongplate og nytt overløp. I 2010 vart dammen ytterlegare forsterka. Denne gongen ved innpumping av betong i steinfyllinga. Dammen held att vatn som kan nyttast til minstevassføring. Overskotsvatn kan pumpast gjennom Breive pumpestasjon slik at dette endar opp i Vatnedalsvatn. Magasinvolumet er 10,6 mill m3. Reguleringshøgda er på 1,6 m.