Fyrste regulering i Breivatn var ferdig i 1919. Det vart seinare behov for oppgradering. I 1976-1977 vart dette utført. I 2015 vart fyllingsdammen forsterka. Magasinet rommar 16,6 mill m3. Vatnet dekker behovet for minstevassføring. Det har også ein funksjon for å halde att vatn i vassfulle periodar.